ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Lamda Development: Κέρδη 37,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο

Δημοσίευση 10 Σεπτεμβρίου 2019, 21:00 / Ανανεώθηκε 11 Σεπτεμβρίου 2019, 13:00
Lamda Development: Κέρδη 37,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο
Facebook Twitter Whatsapp

Το πρώτο εξάμηνο υπήρξε θετική επίδραση στα κέρδη από μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων

Σε 45,230 εκατ. ευρώ έναντι 35,891 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018, διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων πρώτου εξαμήνου για την Lamda Development.

Στη συγκεκριμένη περίοδο θετική ήταν η επίδραση στο ενοποιημένο αποτέλεσμα των κερδών από μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων, κατά το ποσό των 49,687 εκατ. ευρώ έναντι ποσού κερδών 45,585 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 39,511 εκατ. ευρώ έναντι 38,481 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί στους μετόχους της εταιρίας, ανήλθε σε 486,078 εκατ. ευρώ έναντι 438,928 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,8%.

Το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε αύξηση EBITDA κατά 0,7% φτάνοντας στο ποσό των 14,4 εκατ. ευρώ.  Το «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρουσίασε σημαντική αύξηση EBITDA κατά 23,3% φτάνοντας στο ποσό των 9 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην εφαρμογή του νέου προτύπου I.F.R.S. 16. Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μέρος του μισθώματος της τρέχουσας περιόδου λογίζεται εφεξής ως χρηματοοικονομικό έξοδο, το ύψος του οποίου ανήλθε στο πόσο των 1,7 εκατ.ευρώ.

Τέλος το EBITDA του εμπορικού κέντρου «Golden Hall» παρέμεινε σταθερό στο ποσό των 8,6 εκατ. ευρώ.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του ομίλου Καθαρός Δανεισμός/Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου και Καθαρός Δανεισμός/Ιδια Κεφάλαια ανήλθαν στο 39,2% και 78,8%.

Δείτε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα