ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρθρο Δημ. Βακαλόπουλου: Η προστασία της πρώτης κατοικίας μετά το Νόμο Κατσέλη

Δημοσίευση 11 Απριλίου 2019, 11:00 / Ανανεώθηκε 11 Απριλίου 2019, 13:48
Άρθρο Δημ. Βακαλόπουλου: Η προστασία της πρώτης κατοικίας μετά το Νόμο Κατσέλη
Facebook Twitter Whatsapp

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αφού η φιλοδοξία είναι τo 2020 να συνταχθεί και να ισχύσει ένα, συνολικά, νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το κλειδί λοιπόν στο νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, βρίσκεται όπως προαναφέρθηκε στις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν ένα μεγάλο μέρος εφαρμογής του νόμου.

Το γενικό συμπέρασμα από την υπερψηφισθείσα τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ότι έχει αυστηρότερα κριτήρια ένταξης, καθώς θέτει μια σειρά από «κόφτες » που θα κρίνουν εάν κάποιος δανειολήπτης μπορεί να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία ή όχι από τους πλειστηριασμούς.

Ειδικότερα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι :

  • Για πρώτη φορά στο νέο πλαίσιο εντάσσονται επιχειρηματικά δάνεια που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία του οφειλέτη. - Οι δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τις Τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους
  • Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα πληρώνουν το 120% της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, με διάρκεια 25 ετών [ επιτόκιο Euribor τριμήνου + 2% ]
  • Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει την ρύθμιση των οφειλών του με δικαστική απόφαση
  • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας προβλέπεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 175.000 €, αν στις οφειλές που ρυθμίζονται περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια και σε κάθε άλλη περίπτωση ( στεγαστικά ή επισκευαστικά ή καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, όλα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία ) τις 250.000 €
  • Ο οφειλέτης θα πρέπει να διαθέτει λοιπή οικογενειακή περιουσία έως 80.000 € και επιπλέον καταθέσεις έως 15.000 €
  • Τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστοιχούν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που περιλαμβάνουν τις βασικές δαπάνες για την διαβίωση του νοικοκυριού και επιπλέον δαπάνες εστίασης, όπως αυτές καθορίσθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προσαυξημένες κατά 70%
  • Σε κάθε περίπτωση το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 130.000 € ανά πιστωτή ή 100.000 € ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αφού η φιλοδοξία είναι τo 2020 να συνταχθεί και να ισχύσει ένα, συνολικά, νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το κλειδί λοιπόν στο νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, βρίσκεται όπως προαναφέρθηκε στις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν ένα μεγάλο μέρος εφαρμογής του νόμου.

Πρόκειται για μια σειρά από τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες όπως :

● Οι όροι αναστολής των πλειστηριασμών ( όταν υπάρχουν δάνεια σε διαφορετικές τράπεζες ).

● Οι διαδικασίες δικαστικής προστασίας του Νόμου Κατσέλη.

● Οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα διεξάγεται η όλη διαδικασία.

● Ο κατάλογος των δικαιολογητικών που θα πρέπει να συνυποβάλλουν οι κόκκινοι δανειολήπτες.

Τέλος, πολύ μεγάλη σημασία θα πρέπει να δοθεί στα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο χρονικό διάστημα που θα είναι μεταβατικό μέχρι την πλήρη λειτουργία της νέας πλατφόρμας. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι δεν δύναται να στερηθεί από τους οφειλέτες η προστασία της πρώτης κατοικίας απευθείας μέσω της δικαστικής οδού. Και τούτο διότι η ψήφιση του νέου νόμου και η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στόχο έχει να προσφέρει μια εναλλακτική οδό, αυτή της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών. Σημειώνει ότι η διάταξη του νόμου 3869/2010 η οποία καταργήθηκε από 1η Μαρτίου 2019 περιορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφο 9 και στην περίπτωση όπου ο οφειλέτης δεν αποδέχεται την απόφαση ρύθμισης του στεγαστικού του δανείου που εκδίδει αρχικά το Ειρηνοδικείο.

Συμπερασματικά θα μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι η νέα νομοθετική παρέμβαση είναι σαφώς πιο σύγχρονη από τον νόμο Κατσέλη - Σταθάκη που προστάτευσε πολλές περιουσίες πολιτών, οι οποίες βρέθηκαν λόγω της κρίσης σε οικονομική ένδεια και ότι θέτει ένα πλαίσιο προστασίας σαφώς χαμηλότερο από αυτό του νόμου Κατσέλη – Σταθάκη, αλλά θα μπορεί να περιλάβει για πρώτη φορά και επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση πρώτης κατοικίας.

Ο Δημήτριος Βακαλόπουλος είναι Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ