ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις καθαριστριών σε δύο νοσοκομεία - Τα κριτήρια

Δημοσίευση 19 Αυγούστου 2019, 10:00 / Ανανεώθηκε 19 Αυγούστου 2019, 10:47
Προσλήψεις καθαριστριών σε δύο νοσοκομεία - Τα κριτήρια
Facebook Twitter Whatsapp

Για ποια νοσοκομεία πρόκειται

Συνολικά 136 άτομα αναμένεται να προσληφθούν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων» και του ΓΝΔΑ «Η Αγία Βαρβάρα».

Οι προσληφθέντες καθαριστές – στριες ΥΕ θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με τη διάρκεια της σύμβασης να ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 24 μήνες – με 8ωρη ημερήσια απασχόληση.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- Χρόνος ανεργίας (4 μήνες)

- Ανήλικα τέκνα

- Εμπειρία ομοειδής με την εκάστοτε ειδικότητα (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες)

- Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%

- Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

- Ο βαθμός βασικού τίτλου δεν υπολογίζεται καθώς δεν απαιτείται για θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγιος Παντελεήμων»-ΓΝΔΑ «Η Αγία Βαρβάρα», Δ. Μαντούβαλου 3, ΝΙΚΑΙΑ, ΤΚ 184 54, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ: 213-2077574). Υπενθυμίζεται πως στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.